Danh Thiếp Điện tử giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tạo, xem và chia sẻ thông tin liên Outlook. Danh Thiếp Điện tử hiển thị thông tin liên hệ tương tự như danh thiếp giấy. Bạn có thể tạo Danh Thiếp Điện tử từ thông tin mới hoặc từ thông tin liên hệ mà bạn đã có Outlook.

Tạo Danh Thiếp Điện tử
Bước đầu tiên là chọn bố trí và nền của danh thiếp. Sau đó, hãy thêm ảnh hoặc đồ họa. Cuối cùng là thêm các trường liên hệ mà bạn muốn xuất hiện trên Danh Thiếp Điện tử.

 1. Chọn Mọi người trong thanh Dẫn hướng. Tùy thuộc vào phiên bản Thư của Outlook, thanh Dẫn hướng của bạn có thể cho biết Mọi người hoặc chỉ hiển thị biểu tượng Mọi Mọi người.
  Chọn biểu tượng Mọi người để xem các liên hệ của bạn.
 2. Ở góc trên bên trái của cửa sổ Outlook, bấm Liên hệ Mới.
  Chọn Liên hệ Mới để tạo liên hệ mới.
 3. Trong biểu mẫu liên hệ, hãy bấm đúp vào danh thiếp để mở hộp Sửa Danh thiếp.
  Bấm đúp vào Danh Thiếp Điện tử để sửa.
 4. Dưới Thiết kế Danh thiếp, hãy bấm vào mũi tên của danh sách Bố trí, rồi bấm vào một bố trí trong danh sách. Có bố trí Chỉ Văn bản cho những danh thiếp không có ảnh, logo hay hình khác.
  Bạn có thể chọn một số bố trí mặc định khác cho danh thiếp của mình.
 5. Nếu bạn muốn danh thiếp có màu nền, hãy bấm Nền, rồi bấm vào một màu.
 6. Nếu bạn muốn thêm ảnh, chẳng hạn như hình ảnh hay logo công ty, hãy dùng các tùy chọn ảnh để thêm, định cỡ và đặt vị trí của ảnh.
  Bạn có thể thêm ảnh vào Danh Thiếp Điện tử.Lưuý: Để xóa ảnh mặc định hoặc ảnh khác trên danh thiếp, hãy chọn Chỉ Văn bản trong danh sách Bố trí. Để loại bỏ tất cả thông tin đã thêm và bắt đầu lại từ đầu, hãy bấm Đặt lại Danh thiếp.
 7. Dưới Trường, hãy bấm đúp trường liên hệ bạn muốn thêm vào.
  • Để loại bỏ trường khỏi danh thiếp, hãy bấm vào trường đó, rồi bấm Loại bỏ.
  • Để thêm dòng trống, bạn hãy bấm vào trường ở phía trên chỗ mà bạn muốn thêm dòng trống, bấm Thêm, rồi bấm Dòng Trống.

   Mẹo: Theo mặc định, các dòng trống trên danh thiếp được hiển thị là các trường Dòng Trống. Khi bạn thêm thông tin và danh thiếp, bạn có thể thêm trường thông tin mới giữa các trường Dòng Trống. Ví dụ, hãy bấm Dòng Trống, bấm Thêm, rồi bấm vào một trường. Trường đó sẽ xuất hiện dưới dòng trống.

  • Để định vị văn bản trên danh thiếp, hãy bấm vào một trường, sau đó dưới danh sách Trường, hãy dùng mũi tên Lên và Xuống để di chuyển trường. Bạn cũng có thể di chuyển các dòng trống theo cách này để có nhiều khoảng trống hơn giữa các dòng văn bản.
   Bạn có thể di chuyển các trường trên Danh Thiếp Điện tử.
  • Để định dạng văn bản, hãy dùng các nút định dạng và kiểu ở mục Sửa.
 8. Khi bạn định dạng xong Danh Thiếp Điện tử, hãy bấm OK.

Lưu ý: Nếu bạn bấm Đặt lại Danh thiếp, danh thiếp sẽ chuyển trở về thiết kế Outlook mặc định và thông tin đã nhập trong các trường mặc định trong biểu mẫu liên hệ.

Lưu Danh Thiếp Điện tử bạn nhận được

Khi bạn nhận được thông tin liên hệ ở dạng Danh Thiếp Điện tử (tệp .vcf) trong email, bạn có thể thêm Danh Thiếp Điện tử này vào danh bạ Outlook mình. Nếu danh sách liên hệ của bạn đã bao gồm liên hệ cùng tên, bạn sẽ có tùy chọn cập nhật liên hệ hiện có hoặc tạo liên hệ mới.

 1. Trong thư đang mở, bấm đúp vào Danh Thiếp Điện tử để mở danh thiếp. Thư sẽ mở dưới dạng Liên Outlook hệ.
 2. Bấm Lưu trong & Để lưu Danh Thiếp Điện tử vào thư mục Liên hệ của bạn.
 3. Nếu phát hiện thấy tên liên hệ trùng lặp, bạn hãy bấm Thêm liên hệ mới hoặc Cập nhật thông tin của Liên hệ đã chọn.Nếu bạn có một liên hệ trùng lặp, Outlook hỏi xem bạn có muốn cập nhật liên hệ không.

Gửi Danh Thiếp Điện tử đến người khác

Có thể chia sẻ Danh Thiếp Điện tử trong email. Những danh thiếp này cung cấp dạng trực quan của danh tính cá nhân hoặc công ty, tương tự như danh thiếp giấy.

Đưa Danh Thiếp Điện tử vào email

 1. Trong thư mới, bấm vào Đính kèm > Danh Thiếp,rồi bấm vào tên trong danh sách.
 2. Nếu bạn không thấy tên mình muốn, hãy bấm Danh thiếp Khác, bấm vào tên trong danh sách Lưu Dưới dạng, rồi bấm OK.

Đưa Danh Thiếp Điện tử vào chữ ký email của bạn

Khi thêm Danh Thiếp Điện tử vào chữ ký email, thông tin liên hệ của bạn sẽ được đưa vào mỗi thư bạn gửi đi. Hãy xem Đưa Danh Thiếp Điện tử vào chữ ký email của bạn để biết thêm thông tin.

Tải xuống miễn phí mẫu danh thiếp điện tử. Sử dụng mẫu thiếp được thiết kế chuyên nghiệp trên Microsoft 365 dành cho web hoặc lấy ý tưởng để thiết kế thiếp cho riêng bạn.

Hướng dẫn cho phiên bản Microsoft Outlook 2007 – 2010

Tạo Danh Thiếp Điện tử

Như minh họa trong ảnh chụp màn hình Danh thiếp Điện tử cho Joe Morris, việc tạo danh thiếp sẽ bắt đầu bằng một biểu mẫu và sau đó dẫn đến một hộp thoại có thể chỉnh sửa.

danh thiếp điện tử hiển thị một tập thông tin con trong biểu mẫu liên hệ liên quan

 1. Một biểu mẫu liên hệ có chứa thông tin của Joe Morris.
 2. Một dạng xem của hộp thoại Chỉnh sửa Danh thiếp, với các trường tương ứng được điền vào Danh Thiếp Điện tử của Joe Morris.
Xây dựng Danh Thiếp Điện tử mới hoặc sửa đổi danh thiếp hiện có
Chọn bố trí và nền
Định dạng thông tin liên hệ

Lưu liên hệ hoặc Danh Thiếp Điện tử

Khi bạn nhận được thông tin liên hệ ở dạng Danh Thiếp Điện tử hoặc danh thiếp điện tử biểu mẫu liên hệ (ở dạng tệp liên hệ ảo (.vcf)) trong email. Bạn có thể bấm chuột phải vào thẻ hoặc tệp .vcf đính kèm, rồi chọn các tùy chọn. Nếu danh sách liên hệ của bạn đã có tên người đó rồi, bạn có thể cập nhật liên hệ hiện có hoặc tạo liên hệ mới.

Lưu Danh Thiếp Điện tử mà bạn nhận được
Lưu tệp .vcf đã nhận

Gửi Danh Thiếp Điện tử đến người khác

Có thể chia sẻ Danh Thiếp Điện tử trong email. Những danh thiếp này cung cấp dạng trực quan của danh tính cá nhân hoặc công ty, tương tự như danh thiếp giấy. Cách hiển thị Danh Thiếp Điện tử đối với người nhận sẽ tùy theo ứng dụng email được dùng.

 • Người nhận sử dụng Microsoft Outlook     Trong Outlook 2010 hoặc Office Outlook 2007, Danh Thiếp Điện tử xuất hiện trong thư chính xác như bạn thấy nó. Người nhận bấm chuột phải vào thẻ để lưu thông tin liên hệ vào liên hệ của họ Outlook hệ.Đối với người nhận dùng phiên bản Oulook trước dây hoặc ứng dụng email khác mà ứng dụng đó dùng HTML để xem thư, họ cũng sẽ thấy Danh Thiếp Điện tử trong thư của mình. Tuy nhiên, các thẻ này chỉ là hình ảnh và không thể mở bằng một cú bấm chuột. Tệp .vcf chứa thông tin trong Danh Thiếp Điện tử được đính kèm vào thư.
 • Người nhận xem thư dưới dạng văn bản thuần     Những người có chương trình email sử dụng văn bản thuần sẽ không nhìn thấy ảnh của Danh Thiếp Điện tử. Tệp .vcf chứa thông tin trong Danh Thiếp Điện tử được đính kèm vào thư.

Trong bất kỳ ứng dụng email nào, có thể mở và lưu tệp .vcf đính kèm trong danh sách liên hệ.

Sẵn sàng để phát triển doanh nghiệp của bạn?

Để được tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ, quý khách vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi theo mẫu sau.

Bài viết liên quan

Năm 2024 chưa qua nhưng những thông kê đến nửa đầu năm, có thể thấy...

Chuyển nhượng tên miền các thông tin chi tiết

Chuyển nhượng tên miền các thông tin chi tiết dành cho khách hàng và các...

Thiết kế in ấn và triển khai giải pháp marketing với Wobbler để bàn đế nhựa

Wobbler để bàn đế nhựa quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ, các chương trình khuyến...

Vingroup và Mitsubishi Corporation ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện

Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Mitsubishi Corporation ký kết biên bản ghi nhớ (MoU)...

Thiết kế nội thất văn phòng trung tâm giáo dục

Trong phạm vi bài viết không đề cập tới thiết kế nội thất trường học mà...

10 sự kiện tái nhận diện thương hiệu được quan tâm tại Việt Nam năm 2022: BIDV, Highlands, VPBank, Ahamove,…

Nội dung bài viếtLưu Danh Thiếp Điện tử bạn nhận đượcGửi Danh Thiếp Điện tử...