Khắc phục lỗi không gửi data về Google Sheet từ CF7 WordPress

Sau khi bản cập nhật mới nhất của  CF7 Google Sheet Connector được thông báo nhiều website đã update lên luôn xong việc update cần chú ý thêm một số thông báo của đơn vị phát triển cụ thể với Plugin này việc cập nhật lên phiên bản mời đi kèm với nhiều thay đổi. Cụ thể là thay đổi phiên bản xác thực và cách thức nhận các thôn số về các thông tin của file Sheet google sẽ cần nhận đủ các thông số ID kèm với các thông số thông thường là Name như trước

Bản cập nhật CF7 Google Sheet Connector phiên bản 4.0

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo rằng các Trình kết nối Google Sheet CF7 được phát hành với phiên bản Google API V4 mới nhất.

Đây là một bản phát hành lớn và quan trọng vì API V3 sẽ bị đóng sau ngày 1 tháng 3 năm 2020. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên đọc tất cả, để đọc hướng dẫn cẩn thận và sau đó cập nhật.

Bản cập nhật sẽ yêu cầu bạn xác thực lại bằng Tài khoản Google của mình một lần nữa vì Google API V4 yêu cầu phạm vi xác thực khác nhau.

Nếu bạn không xác nhận lại, dữ liệu của bạn sẽ không được gửi đến trang tính và thậm chí plugin có thể hiển thị lỗi trong các tệp log.txt.

Ngoài ra, để tránh mất dữ liệu, hãy làm lại cài đặt Google Sheet của từng Biểu mẫu liên hệ với chi tiết tab và bảng được yêu cầu. Bạn sẽ cần thêm Sheet và Tab Id. Mà bạn có thể tìm thấy nó từ URL Trang tính.

Ví dụ:
https://docs.google.com/siversesheet/d/1ooBdX0cgtk155ww9MmdMTw8kDavIy5J1m76VwSrcTSs/edit#gid=0

Trong đó 1ooBdX0cgtk155ww9MmdMTw8kDavIy5J1m76VwSrcTSs là Id Id 0 là Id Tab.

Lưu ý: Đôi khi, Id Tab sẽ là các số khác như 1573201459. Vì vậy, chỉ cần thêm Id Id là 1573201459.

Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn tìm thấy bất kỳ vấn đề nào với việc cấu hình lại plugin.

Cảm ơn
Abdullah
Plugin Tác giả / Nhà phát triển Plugin

Xem thêm tại trang hỗ trợ của nhà phát triển: https://wordpress.org/support/topic/cf7-google-sheet-connector-version-4-0-updates/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *