Lỗi “mysqli_connect(): (28000/1045): Access denied for user ‘username’@’localhost’ (using password: YES)” nguyên nhân và xử lí thế nào

Tôi gặp lỗi này khi định cấu hình cơ sở dữ liệu trong máy chủ lưu trữ được chia sẻ,
cPanel – phpMyAdmin asking for Username and Password. Error – Access Denied.

mysqli_connect(): (28000/1045): Access denied for user ‘username’@’localhost’ (using password: YES)

Nhưng nó đang hoạt động bình thường trong localhost. và hoạt động với kết nối cổng 3306.
Trong hầu hết các trường hợp, lỗi này có thể được kết nối với việc thay đổi mật khẩu cpanel gần đây hoặc di chuyển máy chủ sang máy chủ lưu trữ mới ..Vì vậy, điều này hoạt động tốt khi bạn kết nối từ xa NHƯNG khi bạn cố gắng truy cập DB qua cpanel tại phpmyadmin, bạn nhận được điều này

you had the following error with php myadmin: mysqli_connect(): (28000/1045): Access denied for user 'wmct4s'@'localhost' (using password: YES) Undefined index: auth_type

Điều này sẽ được giải quyết đơn giản bằng cách đặt lại mật khẩu và khởi động lại cpanel.
lệnh khởi động lại cpanel là

/ scripts / restartsrv_cpsrvd

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *