Cách chèn văn bản mẫu vào tài liệu trong Word

Áp dụng cho: Office Word 2007 Microsoft Word 2010

Kết quả hình ảnh cho =lipsum() word

Microsoft Office Word cho phép bạn nhanh chóng chèn văn bản mẫu vào tài liệu. Bài viết này thảo luận về cách chèn văn bản mẫu vào tài liệu khi bạn sử dụng các phiên bản Word khác nhau.

Kết quả hình ảnh cho =lipsum()

Cách chèn văn bản mẫu trong Microsoft Office Word 2007 hoặc Microsoft Office Word 2010

Để chèn văn bản mẫu vào Word 2007 hoặc Word 2010, sử dụng một trong các phương pháp sau.

Kết quả hình ảnh cho =lipsum()

Phương pháp 1: Sử dụng rand ()

Để chèn văn bản mẫu đã bản địa hóa trong Word 2007 hoặc Word 2010, gõ = rand () trong tài liệu mà bạn muốn văn bản xuất hiện, sau đó nhấn ENTER.
Văn bản mẫu được chèn cho phiên bản tiếng Anh của Word 2007 hoặc Word 2010 giống với văn bản sau:

Trên tab chèn, các thư viện bao gồm các mục được thiết kế để phối hợp với giao diện tổng thể của tài liệu của bạn. Bạn có thể sử dụng các phòng trưng bày này để chèn bảng, đầu trang, chân trang, danh sách, trang bìa và các khối xây dựng tài liệu khác. Khi bạn tạo ảnh, biểu đồ hoặc sơ đồ, chúng cũng phối hợp với giao diện tài liệu hiện tại của bạn.
Bạn có thể dễ dàng thay đổi định dạng của văn bản đã chọn trong văn bản tài liệu bằng cách chọn giao diện đã chọn từ thư viện Kiểu nhanh trên tab Trang chủ . Bạn cũng có thể định dạng văn bản trực tiếp bằng cách sử dụng các điều khiển khác trên tab Trang chủ. Hầu hết các điều khiển đều cung cấp lựa chọn sử dụng giao diện từ chủ đề hiện tại hoặc sử dụng định dạng mà bạn chỉ định trực tiếp.
Để thay đổi giao diện tổng thể của tài liệu, hãy chọn các phần tử Chủ đề mới trên tab Bố cục trang. Để thay đổi giao diện có sẵn trong thư viện kiểu nhanh, hãy sử dụng lệnh Thay đổi kiểu đặt nhanh hiện tại. Cả thư viện Chủ đề và phòng trưng bày Kiểu nhanh đều cung cấp các lệnh đặt lại để bạn luôn có thể khôi phục giao diện của tài liệu của mình thành tài liệu gốc chứa trong mẫu hiện tại của bạn.
Lưu ý Văn bản này bao gồm một ký hiệu đoạn (¶) được hiển thị khi chèn văn bản mẫu.
Bạn có thể kiểm soát có bao nhiêu đoạn văn và dòng xuất hiện bằng cách thêm số bên trong dấu ngoặc đơn của hàm rand () . Hàm = rand () có cú pháp sau:
= rand ( p , l )
Chú ý Trong hàm này, p là số đoạn văn, và l là số dòng mà bạn muốn xuất hiện trong mỗi đoạn văn.
Sau đây là một số ví dụ cho thấy cách các tham số hoạt động:
  • = rand (1) chèn một đoạn văn với ba dòng văn bản trong đoạn văn.
  • = rand (10,10) chèn 10 đoạn văn với 10 dòng văn bản trong mỗi đoạn văn.

Các tham số là tùy chọn. Nếu bạn bỏ qua các tham số, số đoạn mặc định là ba và số dòng mặc định trên mỗi đoạn cũng là ba.

Phương pháp 2: Sử dụng rand.old ()

Để chèn văn bản mẫu đã bản địa hóa tương thích với Microsoft Office Word 2003 và các phiên bản cũ hơn, gõ = rand.old ()trong tài liệu mà bạn muốn văn bản xuất hiện, sau đó nhấn ENTER.

Văn bản mẫu được chèn vào trong phiên bản tiếng Anh của Word 2007 hoặc Word 2010 xuất hiện giống như sau:

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.¶
The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.¶
The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.¶
Lưu ý rằng văn bản mẫu trong các phiên bản ngôn ngữ khác của Word 2007 hoặc Word 2010 không có cùng ý nghĩa với văn bản được đề cập trước đó trong phần này.
Ví dụ: phiên bản Word của Nhật Bản hiển thị văn bản tương tự bản dịch với văn bản sau:
“Word 2003 là một trình xử lý văn bản đột phá đã kích hoạt …”
Và phiên bản Word của Đức cung cấp văn bản sau:
“Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.”
Bạn có thể kiểm soát có bao nhiêu đoạn văn và dòng xuất hiện bằng cách thêm số bên trong dấu ngoặc đơn của hàm rand.old () . Hàm = rand.old () có cú pháp sau:
= rand.old ( p , l )
Chú ý Trong hàm này, p là số đoạn văn, và l là số dòng mà bạn muốn xuất hiện trong mỗi đoạn văn.
Các tham số là tùy chọn. Nếu bạn bỏ qua các tham số thì số đoạn mặc định là ba và số dòng mặc định trên mỗi đoạn cũng là ba.

Phương pháp 3: Sử dụng lorem ()

Để chèn văn bản mẫu không được bản địa hóa, giả dạng La tinh trong Word 2007 hoặc Word 2010, hãy nhập = lorem () trong tài liệu mà bạn muốn văn bản xuất hiện, sau đó nhấn ENTER.
Văn bản mẫu được chèn giống với văn bản sau:
Lorem ipsum dolor ngồi amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas portititor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, ngồi amet commodo magna eros quis urna.¶
Nunc viverra imperimiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.¶ Pellentesque thói quen
morbi tristique senectus et netus và malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.¶

Bạn có thể kiểm soát số lượng đoạn văn và dòng xuất hiện bằng cách thêm số bên trong dấu ngoặc đơn của hàm lorem () . Hàm = lorem () có cú pháp sau: lorem ( p , l ) 
Chú ý Trong hàm này, p là số đoạn văn, và l là số dòng mà bạn muốn xuất hiện trong mỗi đoạn văn.
Các tham số là tùy chọn. Nếu bạn bỏ qua các tham số thì số đoạn mặc định là ba và số dòng mặc định trên mỗi đoạn cũng là ba.
Để biết thêm thông tin về mô tả của văn bản “Lorem ipsum dolor sit amet”, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft: 114222 Mô tả của văn bản “Lorem ipsum dolor sit amet” xuất hiện trong Word Help

Theo mặc định, tính năng chèn văn bản mẫu trong Word 2007 hoặc Word 2010 được bật. Tuy nhiên, tính năng chèn văn bản mẫu bị tắt khi tùy chọn Thay thế văn bản khi bạn nhập bị tắt.

Để bật hoặc tắt tùy chọn Thay thế văn bản khi bạn nhập , hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm Nút Office , bấm  Tuỳ chọn Word , bấm Proofing , sau đó bấm  AutoCorrect Options .
  2. Nhấn vào đây để chọn hoặc để xóa các Thay thế văn bản khi bạn gõ hộp kiểm.

Cách chèn văn bản mẫu vào Word 2003 và các phiên bản Word cũ hơn:

Để chèn văn bản mẫu trong Word 2003, Word 2002, Word 2000 hoặc trong Word 97 cho Windows, hãy nhập = rand () trong tài liệu mà bạn muốn văn bản xuất hiện, sau đó nhấn ENTER.

Văn bản mẫu được chèn giống với văn bản sau:

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Con cáo màu nâu
nhanh chóng nhảy qua con chó lười. ”Con cáo màu nâu nhanh chóng nhảy qua con chó lười. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Con cáo màu nâu
nhanh chóng nhảy qua con chó lười. ”Con cáo màu nâu nhanh chóng nhảy qua con chó lười. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.¶

Lưu ý Văn bản này bao gồm một ký hiệu đoạn (¶) được hiển thị khi chèn văn bản mẫu.
Bạn có thể kiểm soát có bao nhiêu đoạn văn và dòng xuất hiện bằng cách thêm số bên trong dấu ngoặc đơn của hàm rand () . Hàm = rand () có cú pháp sau:

= rand ( p , l ) 

Chú ý Trong hàm này, là số đoạn văn, và l là số dòng mà bạn muốn xuất hiện trong mỗi đoạn văn.

Theo mặc định trong các phiên bản Word này, văn bản mẫu chứa ba đoạn văn, và mỗi đoạn có năm dòng. Khi bạn bỏ qua số thứ hai, mặc định là năm dòng văn bản. Số lượng tối đa có thể được sử dụng bên trong dấu ngoặc đơn là 200 (Số này có thể thấp hơn, tùy thuộc vào số đoạn văn và câu mà bạn chỉ định).
Theo mặc định, tính năng này được bật. Tuy nhiên, tính năng này bị tắt khi tùy chọn Thay thế văn bản khi bạn nhập bị tắt. Để bật hoặc tắt tùy chọn này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm Tự động Sửa trên  menu Công cụ , rồi bấm vào tab Tự Khắc phục  .
  2. Nhấn vào đây để chọn hoặc để xóa các Thay thế văn bản khi bạn gõ hộp kiểm.

Lưu ý Khi con trỏ ngay lập tức theo PAGE BREAK hoặc COLUMN BREAK, Word sẽ không chèn văn bản mẫu vào các phiên bản này.

Sẵn sàng để phát triển doanh nghiệp của bạn?

Để được tư vấn chi tiết hơn về dịch vụ, quý khách vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi theo mẫu sau.

Bài viết liên quan

Năm 2024 chưa qua nhưng những thông kê đến nửa đầu năm, có thể thấy...

Chuyển nhượng tên miền các thông tin chi tiết

Chuyển nhượng tên miền các thông tin chi tiết dành cho khách hàng và các...

Thiết kế in ấn và triển khai giải pháp marketing với Wobbler để bàn đế nhựa

Wobbler để bàn đế nhựa quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ, các chương trình khuyến...

Vingroup và Mitsubishi Corporation ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện

Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Mitsubishi Corporation ký kết biên bản ghi nhớ (MoU)...

Thiết kế nội thất văn phòng trung tâm giáo dục

Trong phạm vi bài viết không đề cập tới thiết kế nội thất trường học mà...

10 sự kiện tái nhận diện thương hiệu được quan tâm tại Việt Nam năm 2022: BIDV, Highlands, VPBank, Ahamove,…

Nội dung bài viếtCách chèn văn bản mẫu vào tài liệu trong WordCách chèn văn...