Tổng quan dự án: Trong dự án này KBW thực hiện thiết kế logo cho công ty Luật Minh Tâm. Về khách hàng: Công ty luật Minh Tâm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực luật doanh nghiệp, luật sở hữu trí tuệ, luật đầu tư, luật thuế, luật đất đai và các lĩnh vực tư vấn pháp luật khác…