Bước 1 : Khách hàng chọn giao diện, hoặc gửi thêm yêu cầu chi tiết về chức năng thêm, hotline, email, địa chỉ shop, list danh mục sản phẩm

Bước 2 : Chuyển khoản đến Kinh Bắc Web với nội dung tên web + tên người gửi tiền

Bước 3 : Dựng và setup web trong khoảng1 ngày, cập nhật thông tin cơ bản web, thiết kế logo, edit màu sắc, nhập sản phẩm demo…nếu thuê up sản phẩm thêm thì sẽ mất thêm khoảng 1-2 ngày để up nội dung cho khách hàng…

Bước 4 : Bàn giao toàn bộ dữ liệu code, hosting website cho khách quản lý, Hướng dẫn và bảo hành website trọn đời…

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG

Nội dung : số điện thoại + tên miền quý khách gửi đến 1 trong các tài khoản này…

Ngân Hàng Vietcombank
Chi Nhánh Hưng Yên
Trần Thị Ngọc
Tài khoản: 0591000264611

Ngân Hàng Vietcombank
Chi Nhánh Hưng Yên
Trần Thị Ngọc
Tài khoản: 0591000264611

Ngân Hàng Vietinbank
Chi Nhánh
Trần Thị Ngọc
Tài khoản: