Quyền sử dụng tài liệu từ trang web này / tái bản / bản quyền

ThucLe Blogs giữ bản quyền về nội dung của trang web này, trừ khi có ghi chú khác.

In lại hoặc sử dụng lại thông tin từ trang web này mà không cần thay đổi

Để yêu cầu được phép sử dụng thông tin từ trang web này, gửi một email mô tả mục đích sử dụng, thời gian và thông tin liên lạc tới lethuc21891@gmail.com

Các bản dịch và chuyển thể

Nội dung trên Thucle Blog (Thucle.net) được viết từ đầu có một số bài được dịch lại từ các trang nước ngoài. Các bản dịch hoặc trích dẫn từ Thucle.net phải được xem xét và chấp thuận bởi Thucle Blogs Vui lòng gửi một email mô tả mục đích sử dụng, thời gian và thông tin liên lạc tới lethuc21891@gmail.com

Sử dụng nội dung từ các thông báo của Thucle.net

In lại nội dung của Thucle.net hoặc tham khảo thông tin liên hệ của Thucle.net trong thông báo của một tổ chức phải được chúng tôi chấp thuận. Vui lòng gửi yêu cầu tới lethuc21891@gmail.com

Biểu trưng

Không được phép sử dụng bất kỳ thương hiệu đã đăng ký của Thucle.net (biểu trưng) mà không có sự chấp thuận trước của Thucle.net. Vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản mô tả mục đích sử dụng, thời gian và thông tin liên lạc tới lethuc21891@gmail.com.

Hình ảnh và đồ hoạ

Các hình ảnh và đồ họa trên trang web của chúng tôi có sẵn để chia sẻ với các bên thứ ba. Hình ảnh tương tự có sẵn miễn phí từ nguồn hình ảnh.

Tuy nhiên, hình ảnh của Thucle.net từ trang web có gắn biểu trưng. Không được tụ ý chỉnh sửa xóa logo khi sao chép từ chúng tôi.

Từ chối trách nhiệm

Thucle.net làm việc để đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp trên trang web là chính xác, kịp thời và hữu ích. Tuy nhiên, thông tin có trong trang web không nên được coi là chuẩn nhất các bạn hãy tham khảo nhiều trang khác nhau và tổng hợp lại. Hãy xem nội dung là một chia sẻ và đóng góp tăng thêm tầm hiểu biết cũng như một cách để kiểm chứng một vấn đề liên quan đến chuyên môn. Thucle.net không chịu trách nhiệm về thời gian đăng cập nhật cũng như thay đổi hay chuẩn bị hoặc xuất bản trang này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sai sót hoặc thiếu sót trong thông tin được cung cấp trên trang này hoặc bất kỳ hành động nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin đó. Người truy cập được khuyến khích để xác nhận thông tin có trong tài liệu này với các nguồn đáng tin cậy khác và hướng bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các vấn đề cá nhân của họ, chúng tôi có thể hướng cho bạn đến với những thông tin mà bạn cần hoặc giới thiệu các chuyên gia thích hợp khác liên quan tới vấn đề của bạn.

Chính sách bảo mật và riêng tư

Thucle.net (Thucle Blogs) (” chúng tôi “, ” của chúng tôi “, ” chúng tôi “) cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này áp dụng cho việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các trang web, ứng dụng, dịch vụ hoặc sản phẩm không hiển thị hoặc liên kết với chính sách này hoặc có chính sách bảo mật riêng của họ. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng ta thu thập thông tin cá nhân gì?

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông tin Cá nhân”) mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện khi bạn điền vào biểu mẫu, điều tra, yêu cầu hoặc yêu cầu thông tin, đóng góp trực tuyến, đăng ký một sự kiện hoặc đăng lên bản tin của chúng tôi. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

 • Thông tin Liên lạc – Khi bạn liên hệ với chúng tôi với một câu hỏi hoặc nhận xét, chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân cho phép chúng tôi liên lạc với bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn.
 • Thông tin thanh toán – Nếu bạn thực hiện đóng góp trực tuyến, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin thanh toán của bạn như số thẻ tín dụng và ngày hết hạn. Bạn cũng có thể chọn để cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung như kết nối của bạn với các thông tin liên quan tới các chủ đề của chúng tôi.
 • Thông tin đăng ký – Chúng tôi có thể cung cấp đăng ký trực tuyến cho các sự kiện của chúng tôi. Khi đăng ký một sự kiện, chúng tôi có thể thu thập Thông tin Liên lạc của bạn và Thông tin Cá nhân khác mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi như sở thích và kết nối với các nhu cầu mua thuê, tìm hiểu học hỏi về Website, domain, hosting.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập Thông tin Cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn gửi bản khảo sát, yêu cầu hoặc yêu cầu hoặc tương ứng với chúng tôi, hoặc liên kết tài khoản truyền thông xã hội của bạn (ví dụ như Facebook) với trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ IP của bạn và thông tin lưu lượng truy cập máy chủ web tổng hợp như số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi, thời gian lưu trú và nguồn lưu lượng để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi cho bạn cùng với các dữ liệu sử dụng khác được nêu chi tiết dưới đây.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân?

Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để quản lý các danh sách bình luận, đóng góp cho chúng tôi và cung cấp và cải tiến các dịch vụ và cách tiếp cận của chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi sử dụng:

 • Thông tin Liên lạc để trả lời các câu hỏi, nhận xét, yêu cầu và yêu cầu của bạn và ngược lại với bạn, bao gồm việc gửi bản tin điện tử của Thucle.net hoặc tin tức và thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ thấy có giá trị. Vui lòng xem phần Lựa chọn của Bạn ở bên dưới để tìm hiểu các lựa chọn bạn có liên quan đến các thông tin liên lạc này. Chúng tôi cũng có thể theo dõi số lượng thư được gửi cho các thành viên của danh sách đăng kí nhận bản tin.
 • Thông tin thanh toán để xử lý các khoản đóng góp, chi phí của bạn và quản lý danh sách mua hàng của chúng tôi. Nếu bạn chọn cung cấp tên của người sử dụng lao động của mình, chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp thông tin về các nhà tuyển dụng của bạn có thể phù hợp với sự đóng góp của bạn cho chúng tôi.
 • Thông tin đăng ký để lên kế hoạch và tổ chức sự kiện mà bạn đã đăng ký và giúp chúng tôi phục vụ các sự kiện cho bạn.
 • Thông tin Ban Thông tin để hiểu thêm về khách truy cập vào trang web của chúng tôi và sở thích của họ.

Chúng tôi sẽ không sử dụng Thông tin Cá nhân vì bất cứ mục đích nào không tương thích với những Điều nêu trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân nào?

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba bị ràng buộc bởi các điều khoản ít nhất là hạn chế như Chính sách Bảo mật này và chỉ bằng những cách sau:

 • Các chi nhánh – Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân với bất kỳ công ty con nào của chúng tôi, hoặc công ty mẹ của chúng tôi và các công ty con, nhằm mục đích quản lý danh sách quyên góp của chúng tôi và cải thiện trang web của chúng tôi và các dịch vụ khác.
 • Đối tác – Khi bạn đóng góp trực tuyến cho chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin liên hệ của mình với các tổ chức có uy tín khác vì mục đích tiếp thị của họ. Là người hiến tặng, bạn có thể yêu cầu xoá tên của bạn khỏi danh sách gửi thư này. Xem mục Lựa chọn của Bạn ở bên dưới để tìm hiểu cách.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ – Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thực hiện nhiều chức năng khác nhau để giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như xử lý các khoản đóng góp, tiến hành thay mặt cho chúng tôi và bảo vệ chống gian lận. Các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, chỉ hành động cho chúng tôi và theo chỉ dẫn của chúng tôi và không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác ngoài thực hiện các chức năng đó.
 • Pháp lý – Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân cho tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan chính phủ khác khi chúng tôi tin rằng làm như vậy sẽ phù hợp hoặc yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định hoặc thủ tục pháp lý hiện hành nào.
 • Chuyển đổi Doanh nghiệp – Trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập hoặc bán, chúng tôi có thể chuyển bất kỳ và tất cả Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập cho bên thứ ba có liên quan tham gia vào việc tái tổ chức, sáp nhập hoặc bán, với sự đồng ý của các cá nhân nếu và theo yêu cầu theo sự riêng tư Pháp luật.
 • Với sự đồng ý của bạn – Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba khác theo sự đồng ý trước của bạn.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ với các bên thứ ba số liệu thống kê và tổng hợp dựa trên việc sử dụng trang web nhưng trong những trường hợp này, dữ liệu đó không thể được sử dụng một cách hợp lý để xác định bạn.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý để bảo vệ Thông tin Cá nhân chống mất mát, trộm cắp, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và hủy bỏ theo yêu cầu của luật pháp. Chẳng hạn, chúng tôi sử dụng mã hóa Secure Socket Layer (SSL), một trong những giao thức bảo mật hàng đầu cho việc truyền dữ liệu trên internet. Chúng tôi cũng hạn chế quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn cho nhân viên được ủy quyền với mục đích kinh doanh hợp pháp và cụ thể. Các biện pháp khác mà chúng tôi thực hiện để giữ cho Thông tin Cá nhân của bạn an toàn và bảo mật bao gồm:

 • Công cụ giám sát an ninh
 • Quét mạng thường xuyên
 • Thử nghiệm thâm nhập nội bộ và bên ngoài

Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù các biện pháp bảo vệ của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn của thông tin được truyền cho chúng tôi thông qua internet. Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các biện pháp bảo vệ hợp lý để bảo vệ nó, nhưng nếu bạn có lý do để tin rằng việc sử dụng trang web của bạn không còn an toàn, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được trình bày dưới đây.

Lựa chọn của bạn

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và thừa nhận rằng bạn có thể muốn hạn chế cách chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi liên hệ với bạn. Đơn giản chỉ cần gửi một email tới lethuc21891@gmail.com.

 • Để xóa thông tin liên hệ của bạn khỏi danh sách gửi thư được chia sẻ với các tổ chức khác, vui lòng cung cấp tên đầy đủ, địa chỉ gửi thư và câu yêu cầu xóa.
 • Để loại bỏ thông tin liên lạc của bạn khỏi danh sách gửi bản tin của Thucle.net vui lòng cung cấp tên đầy đủ, địa chỉ gửi thư của bạn và một câu yêu cầu ngăn chặn thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ của chúng tôi.
 • Bạn có thể liên kết hoặc hủy liên kết tài khoản phương tiện truyền thông xã hội của bạn (ví dụ như Facebook) bằng cách truy cập các cài đặt trong ứng dụng truyền thông xã hội có liên quan.

Để chọn không tham gia và xóa tên của bạn khỏi email tiếp thị trong tương lai từ chúng tôi, hãy thực hiện theo hướng dẫn bỏ đăng ký trong tin nhắn.

Cookie và Web Beacon

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được gửi đến trình duyệt web của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn, và một đèn hiệu web là một đối tượng được nhúng trên một trang web cho phép các bên nhất định kiểm tra xem nội dung liên quan đến đèn báo web đã được truy cập hay không. Việc sử dụng cookie và web beacon là một thực tiễn tiêu chuẩn giữa các trang web để thu thập thông tin về các hoạt động của khách truy cập trong khi sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi để cho phép trang web hoạt động đúng, thu thập dữ liệu tổng hợp về việc sử dụng trang web của chúng tôi và quản lý quảng cáo trực tuyến. Thông tin được tạo ra bởi các cookie và web beacon chúng tôi sử dụng khi bạn truy cập trang web của chúng tôi được ẩn danh và không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể liên kết với một cá nhân nhận dạng được.

Để quản lý cookie được đặt trên máy tính của bạn, bạn có thể định cấu hình trình duyệt web của bạn từ chối, chấp nhận hoặc xóa cookie khỏi trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào. Phần trợ giúp của thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết làm thế nào để ngăn chặn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được một cookie mới hoặc làm thế nào để vô hiệu hóa cookie hoàn toàn. Tắt cookie của trình duyệt cũng sẽ hạn chế thông tin được thu thập bởi các đèn hiệu web. Xin lưu ý rằng nếu cookie bị vô hiệu hoặc xóa, không phải tất cả các tính năng của trang web của chúng tôi sẽ hoạt động như dự định.

Để tìm hiểu thêm về Google Analytics và các lựa chọn bạn có, hãy truy cập vào đây . Để tìm hiểu thêm về quảng cáo được nhắm mục tiêu và các lựa chọn bạn có, vui lòng truy cập vào Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số hoặc Sáng kiến ​​Quảng cáo Mạng . Nếu bạn chọn không tham gia các cookie và đèn hiệu web, bạn vẫn có thể tiếp tục nhận được các quảng cáo, chúng sẽ không phù hợp với sở thích của bạn.

Liên kết bên ngoài

Chính sách bảo mật này không áp dụng đối với việc thu thập, xử lý và sử dụng Thông tin Cá nhân của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc đối với những người mà chúng tôi không sử dụng hay quản lý (“Các liên kết bên ngoài”). Mặc dù trang web của chúng tôi có thể liên kết với các trang web và dịch vụ của Bên nước ngoài, chẳng hạn như các đối tác kinh doanh và các công ty truyền thông xã hội, nhưng chúng tôi không kiểm soát hoạt động của bên ngoài. Để biết thêm thông tin về những Thông tin Cá nhân bên ngoài thu thập và cách sử dụng Thông tin Cá nhân đó, hãy tham khảo chính sách bảo mật của họ.

Truy cập, sửa chữa và các quyền khác

Theo luật pháp hiện hành, bạn có thể truy cập, sửa, cập nhật, xóa, chặn hoặc giới hạn việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng các phương tiện được nêu dưới đây và mô tả rõ ràng yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo yêu cầu của bạn sớm nhất có thể thực hiện hợp lý và trong bất kỳ trường hợp nào theo khung thời gian được quy định bởi luật áp dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần lưu giữ một số thông tin nhất định vì mục đích lưu giữ hồ sơ, để xử lý bất kỳ khoản đóng góp nào mà bạn đã bắt đầu trước yêu cầu của mình hoặc cho các mục đích khác theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ lethuc21891@gmail.com

Thay đổi cập nhật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đưa ra trước thông báo được đăng trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi về Chính sách Bảo mật, vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2017.